Creativities Unfold, Bangkok 2018

PULSE

Stepping ahead of the curve.

เปลี่ยนให้ทันจังหวะโลก

—เร็วๆ นี้

ร่วมทำความเข้าใจภาพรวมและปรับตัวให้เท่าทันจังหวะความเคลื่อนไหวใหม่ในยุคดิจิทัล เมื่อเทคโนโลยีสุดล้ำกำลังเข้ามาปฏิวัติวงการธุรกิจและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั่วโลกเร็วกว่าที่คุณคิด
Creativities Unfold 2018, พบกันเร็วๆ นี้

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เกิดปรากฎการณ์มากมายที่ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติและทวีความซับซ้อนมากขึ้น ตั้งแต่พัฒนาการแบบก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตคนทั่วโลก ไปจนถึงทัศนคติและการตอบสนองทางสังคมของคนต่างรุ่นที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย

“รถยนต์วันนี้ขับเคลื่อนได้เองโดยไม่ต้องมีคนขับ เช่นเดียวกับร้านค้าและบริการหลายอย่างที่เริ่มใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาแทนที่หรือทำงานร่วมกับพนักงาน”

“ห้างสรรพสินค้าที่เคยเป็นศูนย์กลางความบันเทิงทยอยปิดตัวลง แต่อเมซอนที่ครองตลาดขายสินค้าออนไลน์กลับเปิดร้านหนังสือและร้านขายของ”

“สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาชูนโยบายอเมริกันต้องมาก่อน แต่จีนเดินหน้านโยบาย One Belt One Road ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางจากจีนผ่านประเทศในเอเชีย รัสเซีย สู่ยุโรป“

สำหรับคนทุกระดับ การทำความเข้าใจสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้และวันข้างหน้า คือข้อได้เปรียบในการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนทิศทางชีวิตของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพลิกความเสี่ยงเป็นโอกาส การวางกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อช่วงชิงจังหวะที่ดีในการแข่งขัน ไปจนถึงการเลือกสายงานและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคม

มาร่วมทำความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวม เพื่อให้คุณพร้อมปรับตัวให้เท่าทันจังหวะความเคลื่อนไหวใหม่ กับนักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และผู้จัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการชุมนุมทางความคิดประจำปี CU 2018 ซึ่งจัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบภายใต้หัวข้อ “Pulse เปลี่ยนให้ทันจังหวะโลก”